EKOLOGIE

Šetříme dřevo…

Automatická regulace hoření ECO zajišťuje optimální průběh hoření tzn. snižuje obsah škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší a znatelně zvyšuje účinnost hoření. Díky tomu šetří palivo. Při počtu 10 000 instalovaných regulací hoření nemusí být pokáceno 1 060 stromů, což odpovídá asi 25 ha lesa. To už stojí za to!

 

10 000 instalací = ušetřeno 25 ha lesa

Šetříme peníze…

Pokud se na tuto skutečnost chcete podívat z ekonomického hlediska, každým přiložením, za použití automatické regulace hoření ECO, ušetříte cca 1,5 kg dřeva. Za topnou sezónu při průměrném denním dávkování ušetříte 686 kg dřeva. To představuje při dnešních cenách dřeva slušnou sumu, nemyslíte?

 

Rodinný dům průměrně uspoří 2 050 Kč za rok

Pozn.: výpočty pro KK s přikládáním 3x denně po dobu 5 měsíců