AUTOMATICKÉ REGULACE HOŘENÍ ECO 10, 10+, 20

PRO KRBOVÁ KAMNA

S regulacemi ECO již nebudete přetápět

Největším zlozvykem při provozu krbu či kamen je přetápění. Velice často se přikládá větší dávka paliva, než je doporučená. Při tomto provozu je podstatná část přebytečné energie odvedena komínem. Provoz je tedy neekonomický a navíc se znatelně snižuje životnost topného systému včetně komínu.

Výrobky ECO dokáží přetápění detekovat a informovat uživatele tak, aby upravil příští dávku paliva.

AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ ECO 10

ECO 10 je určená pro regulaci hoření v topeništi krbových kamen.

ECO 10 má unikátní vlastnosti, které představují poslední novinky ve vývoji regulace hoření a znatelně zvyšují užitné vlastnosti krbových kamen.

ECO 10 byla vyvíjena s cílem jednoduché instalace, kterou zvládne i uživatel se základním technickým vybavením.

AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ ECO 10+

ECO 10+ je určená pro regulaci hoření v topeništi krbových kamen a zároveň dokáže pomocí spínacího relé ovládat 1 zařízení.

Díky relé můžete propojit regulaci ECO 10+ např. s rekuperační jednotkou. Rekuperace pak může reagovat na otevření dvířek kamínek tak, že při otevření dvířek vytvoří přetlak v místnosti. Tím zamezí uniknutí popela do místnosti.
Propojením kamínek se systémem větrání budete ve shodě s novelizací zákona č.406/2000 Sb.

AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ ECO 20

ECO 20 je v současné době nejvyšší model řady ECO pro krbová kamínka. Zároveň zde byl kladen důraz na jednoduchou insalaci, jako u ostatních regulací řady ECO.

ECO 20 dokáže pomocí spínacích relé ovládat až 2 externí zařízení a mimo teploty spalin dokáže snímat druhou teplotu. Díky těmto vlastnostem se skvěle hodí například pro kamínka s teplovodním výměníkem, kdy mimo regulace hoření dokáže ovládat i spouštění čerpadla na základě teploty vody.

K druhému relé můžete pak napojit napříkald rekuperační jednotku nebo centrální větrání.

SROVNÁNÍ REGULACÍ ECO PRO KRBOVÁ KAMNA

REGULACE ECO 10+ a ECO 20 LZE PROPOJIT S EXTERNÍMI ZAŘÍZENÍMI

9

Rekuperace / Systém větrání – při otevření dvířek topenště dá regulace impulz systému větrání, aby vytvořil přetlak v místnosti. Tím se zamezí úniku kouře do místnosti.

9

Digestoř – při otevření dvířek topeniště se vypne digestoř , aby při otevření dvířek nedošlo k úniku kouře do místnosti.

9

Signál aktivního hoření – regulace dává signál po celou dobu aktivní regulace hoření včetně dohořívání. Použití např. u inteligentních domů.

9

Signál ext. zařízení pro přiložení paliva –  v okamžiku požadavku na přiložení paliva dá impulz externímu zařízení, které vás upozorní na vhodnost přiložení paliva. Použití např. v případech, kdy je jednotka z akustického dosahu.

9

Spalinový ventilátor – zapne spalinový ventilátor při otevření dvířek a vypne ho při dosažení požadované spalinové teploty.

9

Termostat topení / termostat chlazení – univerzální funkce pro zapnutí externího zařízení při Vámi definované teplotě. K vypnutí zařízení dojde při nárůstu/poklesu teploty na čidle.

9

Pouze ECO 20: Čerpadlo – ovládání čerpadla primárního okruhu. Při dosažení nastavené teploty vody ve výměníku se sepne čerpadlo. Při přehřátí vody ve výměníku se spustí ochranná funkce.

Pozn.: Při použití funkce reagující na otevření dvířek (např. digestoř) je nutné, aby byl nainstalovaný Magnetický dveřní spínač, který dá regulaci okamžitou informaci o tom, že jsou otevřeny dvířka topeniště.

SCHÉMA ZÁKALDNÍHO ZAPOJENÍ

9

Výrobek ECO 10 není určen pro regulaci hoření topenišť krbových a kamnových vložek. Ovládací software je nastaven a odladěn pouze na topeniště krbových kamen. Taktéž teplotní čidlo nemá dostatečnou tepelnou odolnost na vysoké teploty krbových a kamnových vložek.

9

U krbových kamen s teplovodním výměníkem musí být instalován Dveřní Spínač nebo Startovací Tlačítko. Měřená teplota spalin je totiž ustálená vlivem teplovodního výměníku a Softwarový dveřní spínač nemůže vyhodnotit dynamickou změnu teploty spalin v době přiložení.

Příslušenství

Magnetický Dveřní Spínač

Magnetický Dveřní Spínač zajišťuje automatický START regulace hoření. Instaluje se do dvířek krbových kamen a kabelem se propojuje s centrální jednotkou. Doporučujeme instalaci MDS u krbových kamen s teplovodním výměníkem nebo u atypického rozměru topeniště.

Startovací Tlačítko

Startovací Tlačítko mechanické se instaluje v případě atypického rozměru topeništěu nebo u krbových kamen s teplovodním výměníkem, kde nemusí spolehlivě fungovat Softwarový Dveřní Spínač. START regulace hoření se provede stisknutím tlačítka.

Externí LED indikace

LED dioda zobrazuje 3 barvy – žlutou, zelenou a červenou, které jsou souběžné s aktuální barvou mobilní aplikace. Pro vyhodnocení aktuální teploty v topeništi tedy nemusíte mít v dané chvíli k dispozici mobil s aplikací.

Externí ovládání 230 V

ECO 10+ a ECO 20 disponují spínacím relé kontaktem. který neslouží pro spínání zařízení s napájením 230 V. Pokud chcete spínat takové zařízení, je nutné zakoupit externí ovládání pro ovládání jednoho nebo dvou zařízení.

OBSAH BALENÍ

9

jednotka automatické regulace hoření ECO

9

klapka externího přívodu vzduchu dle zvoleného průměru se servopohonem

9

teplotní čidlo spalin včetně držáku na kouřovod

9

vrtáky pro vyvrtání otvorů do kouřovodu

9

flexi Al hadice 1 m a Al páska pro uchycení klapky k přírubě EPV

9

uživatelský manuál a instalační manuál

9

prodejní balení