CO JE AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ?

Většina výrobců topenišť doporučuje ovládat během hoření regulační klapkou množství vzduchu do topeniště, a to v poměru 100 – 50 – 0 %. Při zatápění klapku plně otevřít, v době max. hoření klapku uzavřít na polovinu a při žárovém dohořívání klapku uzavřít. Tento proces zajišťuje nejen ekologický, ale zejména ekonomický provoz. Oheň déle hoří, je docílena vyšší účinnost vytápění a žárová energie neodchází komínem do exteriéru.

Problém tohoto doporučení je evidentní – ne vždy je uživatel u topeniště v době, kdy je potřeba posunout klapkou.

Tento nedostatek nahrazuje automatická regulace hoření – zařízení, které přesně zná, díky měření aktuální teploty spalin, kdy a jak upravit množství vzduchu do topeniště.

Regulační klapka automatické regulace se nasazuje na přírubu externího přívodu vzduchu do topeniště. Tuto přírubu již každá moderní kamna obsahují.

Automatická regulace hoření se stává „mozkem“ vašeho topného systému. Reguluje množství vzduchu do topeniště tak, aby účinnost hoření byla maximální tzn., aby se ze dřeva získalo co nejvíce tepelné energie.

Automatická regulace hoření ECO je řízena řídící jednotkou, která porovnává aktuální teplotu v topeništi s nastaveným programem. Na základě vyhodnocení poté upravuje množství vzduchu přiváděného do topeniště. Přívod vzduchu do topeniště zajišťuje regulační klapka, která je ovládaná servopohonem.